Priser og løsninger

 • Home
 • Priser og tilbud
Effektiv og fleksibel prising som tilpasser seg behovet

Kvalitetstunge løsninger tilpasset deg

Stykkgods & distribusjon

Send stykkgods til gunstige priser på våre vare- eller lastebiler.
 • Daglige avganger
 • Moderne løsninger
 • Faste prislister
 • Rabatt for faste kunder
 • Tilgang på alle ruter
 • Enkel booking
kr/kg/sone

Ekspress

Varierte kjøretøy for godt tilpassede ekspressturer over hele verden.
 • Rask avgang
 • Liten varebil
 • Stor varebil
 • Lastebil
 • Alle godkjenninger
 • Faste avganger
fast pris/tur

Vinterdrift & anlegg

Individuell planlegging og tilrettelegging med riktig utstyr.
 • Brøyting
 • Salting & strøing
 • Privatkunder
 • Bedriftskunder
 • Høy beredskap
 • Konkurransedyktige priser
tilpasset