Spørsmål og svar

  • Home
  • Spørsmål og svar

Dedikerte ansatte og solide tjenester

Vår nasjonale tilstedeværelse sikrer at vi er oppdatert på det siste innen teknologi og løsninger, som gir kostnadseffektive transportløsninger.
Hvilke metode for samarbeid er mest lønnsom varierer fra kunde til kunde, i samarbeid med deg vil vi gi den mest lønnsomme og effektive løsningen.
På større oppdrag og anbud arbeides det naturligvis med kontrakter hvor det medfører store kostnader. På våre allerede etablerte godsruter, på oppdrag som ikke gir merkostnader utover pakkeforsendelsen krever vi ikke kontrakter.
Vi tilbyr per i dag kun betaling med faktura i EHF- og PDF-format samt per post, både til privat og næring.
Fasit er ikke etablert før man har forsøkt, og dersom en utarbeidet plan ikke gjør nytten sin er vi raske å tilpasse og utbedre for å møte kundens behov.
Normal forfallstid på alle fakturaer er 14 dager. Ved behov eller større samarbeidspartnere tilbyr vi utvidet forfall.
På våre daglige, faste ruter blir godset levert påfølgende arbeidsdag. Godset blir hentet inn til forskjellige tidsfrister på de forskjellige rutene.
Det enkleste er å ringe til vårt sentralbord som vil håndtere bookingen, dersom det er en sending frem i tid kan man ta kontakt enten på epost, eller benytte seg av hjemmesiden.
Vi benytter oss av de fleste, store transportløsningene. Blant andre Consignor og Logistra.